بازی رئال‌مادرید - سویا

اسپانیا لالیگا (هفته 35)

رئال‌مادرید

2 2

سویا

23:30 1400/02/19
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
2
6
خطا
3
1
آفساید
0
3
ضربه آزاد
9
5
موقعیت گل
3
48
٪ مالکیت توپ
52
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
3
0
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
1
3
شوت داخل چارچوب
2
6
پرتاب دستی
8
7
کرنر
3
8
خطا
8
1
آفساید
0
12
ضربه آزاد
11
16
موقعیت گل
7
59
٪ مالکیت توپ
41
1
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
4
1
شوت دفع شده
1
9
شوت خارج از چارچوب
3
6
شوت داخل چارچوب
3
17
پرتاب دستی
18
4
کرنر
1
2
خطا
5
0
آفساید
0
9
ضربه آزاد
2
11
موقعیت گل
4
70
٪ مالکیت توپ
30
0
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
1
7
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
1
11
پرتاب دستی
10

بازی های رودرروی رئال‌مادرید و سویا

اسپانیا لالیگا

رئال‌مادرید

1
0

سویا

18:45
1399/09/15
اسپانیا لالیگا

سویا

1
2

رئال‌مادرید

18:30
1398/10/28
اسپانیا لالیگا

رئال‌مادرید

1
0

سویا

22:30
1398/06/31
اسپانیا لالیگا

سویا

0
2

رئال‌مادرید

18:45
1397/10/29

اخبار بازی