بازی آرژانتین - شیلی

مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی (هفته 1)

آرژانتین

1 1

شیلی

04:30 1400/03/14
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
3
8
خطا
8
0
آفساید
0
11
ضربه آزاد
10
7
موقعیت گل
3
53
٪ مالکیت توپ
47
1
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
1
6
پرتاب دستی
6
3
کرنر
4
17
خطا
15
1
آفساید
1
24
ضربه آزاد
22
16
موقعیت گل
7
54
٪ مالکیت توپ
46
2
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
6
4
شوت دفع شده
1
5
شوت خارج از چارچوب
5
7
شوت داخل چارچوب
1
14
پرتاب دستی
12
2
کرنر
1
9
خطا
7
1
آفساید
1
13
ضربه آزاد
12
9
موقعیت گل
4
55
٪ مالکیت توپ
45
1
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
5
2
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
3
5
شوت داخل چارچوب
0
8
پرتاب دستی
6

بازی های رودرروی آرژانتین و شیلی

دوستانه ملی بین المللی

آرژانتین

0
0

شیلی

07:00
1398/06/15
کوپا آمريکا رده بندی

شیلی

1
2

آرژانتین

23:30
1398/04/15
مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

شیلی

0
1

آرژانتین

04:00
1396/01/04
کوپا آمریکا فینال

شیلی

4
2

آرژانتین

04:30
1395/04/07

اخبار بازی