بازی برزیل - اکوادور

مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی (هفته 1)

برزیل

2 0

اکوادور

05:00 1400/03/15
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
1
8
خطا
11
1
آفساید
1
18
ضربه آزاد
10
4
موقعیت گل
1
66
٪ مالکیت توپ
34
1
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
1
0
شوت خارج از چارچوب
0
2
شوت داخل چارچوب
0
18
پرتاب دستی
5
4
کرنر
3
12
خطا
16
4
آفساید
1
23
ضربه آزاد
22
16
موقعیت گل
3
66
٪ مالکیت توپ
34
2
کارت زرد
4
0
نجات دروازه
5
6
شوت دفع شده
2
3
شوت خارج از چارچوب
1
7
شوت داخل چارچوب
0
23
پرتاب دستی
14
3
کرنر
2
4
خطا
5
3
آفساید
0
5
ضربه آزاد
12
12
موقعیت گل
2
66
٪ مالکیت توپ
34
1
کارت زرد
3
0
نجات دروازه
3
4
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
1
5
شوت داخل چارچوب
0
5
پرتاب دستی
9

بازی های رودرروی برزیل و اکوادور

مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

اکوادور

0
2

برزیل

05:15
1396/06/10
مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

برزیل

3
0

اکوادور

01:30
1395/06/12
کوپا آمریکا گروه B

اکوادور

0
0

برزیل

06:30
1395/03/16

اخبار بازی