بازی فولاد - پرسپولیس

ليگ برتر لیگ برتر ایران (هفته 26)

فولاد

0 0

پرسپولیس

21:10 1400/04/15
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی فولاد و پرسپولیس

ليگ برتر لیگ برتر ایران

فولاد

1
2

پرسپولیس

16:40
1399/10/29
ليگ برتر لیگ برتر ایران

فولاد

0
1

پرسپولیس

21:00
1399/04/28
ليگ برتر لیگ برتر ایران

پرسپولیس

1
0

فولاد

17:45
1398/08/13
لیگ برتر لیگ برتر ایران

پرسپولیس

1
2

فولاد

15:15
1397/11/21

اخبار بازی