بازی صنعت نفت آبادان - مس رفسنجان

ليگ برتر لیگ برتر ایران (هفته 28)

صنعت نفت آبادان

1 1

مس رفسنجان

21:15 1400/04/29
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی صنعت نفت آبادان و مس رفسنجان

ليگ برتر لیگ برتر ایران

صنعت نفت آبادان

0
0

مس رفسنجان

15:30
1399/11/11
دسته یک لیگ آزادگان

مس رفسنجان

0
1

صنعت نفت آبادان

14:30
1394/11/19
دسته یک لیگ آزادگان

صنعت نفت آبادان

0
0

مس رفسنجان

16:30
1394/06/25
لیگ آزادگان گروه ب

مس رفسنجان

1
1

صنعت نفت آبادان

16:45
1394/01/17

اخبار بازی