بازی پدیده مشهد - سپاهان

ليگ برتر لیگ برتر ایران (هفته 28)

پدیده مشهد

0 1

سپاهان

21:15 1400/04/29
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی پدیده مشهد و سپاهان

ليگ برتر لیگ برتر ایران

پدیده مشهد

3
1

سپاهان

17:00
1399/11/11
ليگ برتر لیگ برتر ایران

پدیده مشهد

0
2

سپاهان

20:45
1399/05/25
ليگ برتر لیگ برتر ایران

سپاهان

1
1

پدیده مشهد

14:30
1398/09/18

اخبار بازی