بازی آلومینیوم اراک - نفت‌ مسجدسلیمان

ليگ برتر لیگ برتر ایران (هفته 30)

آلومینیوم اراک

0 1

نفت‌ مسجدسلیمان

21:15 1400/05/08
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی آلومینیوم اراک و نفت‌ مسجدسلیمان

ليگ برتر لیگ برتر ایران

آلومینیوم اراک

2
1

نفت‌ مسجدسلیمان

15:00
1399/11/25
دسته یک لیگ آزادگان 97-96

آلومینیوم اراک

2
2

نفت‌ مسجدسلیمان

14:15
1396/11/14
دسته یک لیگ آزادگان 97-96

نفت‌ مسجدسلیمان

1
1

آلومینیوم اراک

17:00
1396/06/27
دسته یک لیگ آزادگان 96-95

نفت‌ مسجدسلیمان

2
1

آلومینیوم اراک

15:00
1395/12/23

اخبار بازی