بازی لبنان - ایران

مقدماتی جام جهانی (منطقه آسیا) مقدماتی آسیا-مرحله سوم- گروه A (هفته 1)

لبنان

1 2

ایران

15:30 1400/08/20
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی لبنان و ایران

جام ملت هاي آسيا مقدماتي-گروه B

ایران

4
1

لبنان

19:00
1392/08/28
مقدماتی جام جهانی قاره آسيا گروه A

لبنان

0
4

ایران

20:00
1392/03/21
جام ملت هاي آسيا مقدماتي-گروه B

لبنان

0
5

ایران

15:30
1391/11/18
مقدماتی جام جهانی قاره آسيا گروه A

ایران

0
1

لبنان

18:30
1391/06/21

اخبار بازی