بازی امارات - عراق

مقدماتی جام جهانی (منطقه آسیا) مقدماتی آسیا-مرحله سوم- گروه A (هفته 1)

امارات

2 2

عراق

20:15 1400/07/20
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی امارات و عراق

دوستانه ملی بین المللی

عراق

0
0

امارات

19:00
1399/10/23
مقدماتی جام جهانی منطقه آسیا گروه B

امارات

0
1

عراق

18:30
1396/06/14
مقدماتی جام جهانی منطقه آسیا گروه B

عراق

0
2

امارات

18:50
1395/08/25
قهرمانی زیر 23 سال آسیا یک چهارم نهایی

امارات

1
3

عراق

20:00
1394/11/03

ویدیوهای بازی امارات و عراق

اخبار بازی