بازی کره‌جنوبی - امارات

مقدماتی جام جهانی (منطقه آسیا) مقدماتی آسیا-مرحله سوم- گروه A (هفته 1)

کره‌جنوبی

1 0

امارات

14:30 1400/08/20
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی کره‌جنوبی و امارات

دوستانه ملی بین المللی

امارات

0
3

کره‌جنوبی

13:50
1394/03/21
مقدماتی جام جهانی آسيا (گروه B)

کره‌جنوبی

2
0

امارات

20:00
1390/08/20
مقدماتی جام جهانی آسيا (گروه B)

امارات

1
2

کره‌جنوبی

20:00
1390/07/19

ویدیوهای بازی کره‌جنوبی و امارات

اخبار بازی