بازی عراق - سوریه

مقدماتی جام جهانی (منطقه آسیا) مقدماتی آسیا-مرحله سوم- گروه A (هفته 1)

عراق

1 1

سوریه

20:30 1400/08/20
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی عراق و سوریه

دوستانه ملی بین المللی

سوریه

0
1

عراق

18:30
1397/12/29
دوستانه ملی بین المللی

سوریه

1
1

عراق

20:30
1397/01/07
دوستانه ملی بین المللی

سوریه

1
1

عراق

18:30
1396/08/22
غرب آسیا فينال

سوریه

1
0

عراق

19:15
1391/09/30

ویدیوهای بازی عراق و سوریه

اخبار بازی