بازی ایتالیا - انگلیس

یورو فینال

ایتالیا

1(3) (2)1

انگلیس

23:30 1400/04/20
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
1
کرنر
2
6
خطا
5
2
آفساید
1
6
ضربه آزاد
8
6
موقعیت گل
1
62
٪ مالکیت توپ
38
0
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
0
4
شوت خارج از چارچوب
0
1
شوت داخل چارچوب
1
13
پرتاب دستی
13
3
کرنر
5
21
خطا
13
5
آفساید
1
13
ضربه آزاد
26
20
موقعیت گل
6
62
٪ مالکیت توپ
38
5
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
5
5
شوت دفع شده
1
9
شوت خارج از چارچوب
4
6
شوت داخل چارچوب
1
33
پرتاب دستی
31
1
کرنر
2
10
خطا
2
0
آفساید
0
2
ضربه آزاد
10
9
موقعیت گل
3
64
٪ مالکیت توپ
36
4
کارت زرد
0
0
نجات دروازه
3
2
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
3
4
شوت داخل چارچوب
0
13
پرتاب دستی
11
1
کرنر
1
5
خطا
6
3
آفساید
0
5
ضربه آزاد
8
5
موقعیت گل
2
59
٪ مالکیت توپ
41
1
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
0
7
پرتاب دستی
7

بازی های رودرروی ایتالیا و انگلیس

دوستانه ملی بین المللی

ایتالیا

1
1

انگلیس

23:30
1397/01/07
جام جهانی گروه D

ایتالیا

2
1

انگلیس

02:30
1393/03/25
یورو يک چهارم نهايي

ایتالیا

0
0

انگلیس

23:15
1391/04/04

ویدیوهای بازی ایتالیا و انگلیس

اخبار بازی