بازی بتیس - رئال‌مادرید

اسپانیا لالیگا (هفته 3)

بتیس

0 1

رئال‌مادرید

00:30 1400/06/07
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی بتیس و رئال‌مادرید

اسپانیا لالیگا

بتیس

0
0

رئال‌مادرید

23:30
1400/02/04
اسپانیا لالیگا

رئال‌مادرید

3
2

بتیس

22:30
1399/07/05
اسپانیا لالیگا

رئال‌مادرید

1
2

بتیس

23:30
1398/12/18
اسپانیا لالیگا

بتیس

0
0

رئال‌مادرید

23:30
1398/08/11

اخبار بازی