بازی کلوب بروژ - پاری سن ژرمن

لیگ قهرمانان اروپا گروه A (هفته 1)

کلوب بروژ

1 1

پاری سن ژرمن

23:30 1400/06/24
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی کلوب بروژ و پاری سن ژرمن

لیگ قهرمانان اروپا گروه A

کلوب بروژ

1
4

پاری سن ژرمن

21:15
1400/09/16
لیگ قهرمانان اروپا گروه A

کلوب بروژ

0
1

پاری سن ژرمن

23:30
1398/08/15
لیگ قهرمانان اروپا گروه A

پاری سن ژرمن

5
0

کلوب بروژ

22:30
1398/07/30

اخبار بازی