کد خبر : 1013305 | 30 خرداد 1392 ساعت 21:36 | 3.4K بازدید | 0 دیدگاه

منصور تنهایی از مس جدا شد

من مجموعه مس و هوادارنش را دوست داشتم و دارم اما واقعیت این بود که نشد در خدمت این تیم باشم.

منصور تنهایی از مس جدا شد
 منصور تنهایی یکی از مهاجمان جوان و خوب لیگ که در فصل قبل در مس کرمان توپ می زد و همین چند هفته پیش قرارداد خود را شفاهی با مس کرمان تمدید کرد. به طور ناگهانی از این تیم جدا شد.
به گزارش گل، تنهایی گفت: من مجموعه مس کرمان و هوادارنش را دوست داشتم و دارم اما واقعیت این بود که شرایطی به وجود آمد که قسمت نشد در خدمت این تیم باشم. و در نهایت خیلی دوستانه از باشگاه مس جدا شدم.
وی در ادامه در مورد تیم آینده اش گفت: خوب من کمی از فرصت را به خاطر مس از دست داده ام اما نگران نیستم و توکلم به خداست. در حال حاضر با یک تیم در حال مذاکره هستم تا اگر قسمت شد در خدمت این تیم باشم. امیدوارم تا چند روز آینده تکلیفم روشن شود.

دیدگاهها