بازی تراکتور و فجر سپاسی - هفته 29 - 4 خرداد 1401

4 خرداد 1401 - 20:00 نتیجه نهایی

اتفاقات بازی

9 '
goal
امید منصوری پاس گل احمدرضا زنده روح
24 '
goal
محمد عباس زاده پاس گل سامان نریمان جهان
27 '
yellow-card
سامان نریمان جهان
39 '
goal
سامان نریمان جهان پاس گل عبدالله ناصری
54 '
subtitute-out
ابوالفضل بابایی علی نبی زاده
56 '
second-yellow-card
هادی محمدی
56 '
red-card
فرزان دانا
63 '
subtitute-out
آرش قادری محمد قنبری
63 '
subtitute-out
سعید واسعی سامان نریمان جهان
73 '
subtitute-out
محمد قادری پیمان بابایی
73 '
subtitute-out
علی نجفی مهدی کیانی
85 '
subtitute-out
کریم آذر محمد عباس زاده

اخبار و ویدیوها