بازی فجر سپاسی و پرسپولیس - هفته 30 - 12 خرداد 1401

12 خرداد 1401 - 20:00 نتیجه نهایی

اتفاقات بازی

23 '
goal
امید عالیشاه پاس گل سیامک نعمتی
46 '
subtitute-out
امیر محمدی نژاد حمید نعمتی
51 '
yellow-card
احمدرضا زنده روح
55 '
subtitute-out
دانیال کردستانی علی نبی زاده
61 '
subtitute-out
سعید آقایی رامین رضائیان
61 '
subtitute-out
فرشاد فرجی سیامک نعمتی
74 '
subtitute-out
محمد عمری حامد پاکدل
77 '
subtitute-out
اتابک زارعی محمدرضا خدری
79 '
subtitute-out
محمد مهدی مهدی خانی امید عالیشاه
80 '
yellow-card
امید منصوری
88 '
subtitute-out
علی فاتح ابوالفضل بابایی
93 '
yellow-card
سیدجلال حسینی

اخبار و ویدیوها