آخرین بازی های اینتر

دوستانه
دوستانه
دوستانه
دوستانه
دوستانه
1401/04/21
لوگانو
1 - 4

آخرین بازی های آاس رم

دوستانه
دوستانه
دوستانه
دوستانه
دوستانه
1401/04/25
2 - 0
پورتیموننز