بازی شمس آذر قزوین و استقلال خوزستان - هفته 11 - 9 آبان 1401

9 آبان 1401 - 14:45 نتیجه نهایی
لیگ لیگ آزادگان ‎1401-1402 - هفته : 11

اتفاقات بازی

1 '
subtitute-out
احمد الجبوری علی اصغر اعرابی
13 '
رحمان جعفری
36 '
goal
جواد آقایی پور
40 '
yellow-card
رحمان جعفری
43 '
yellow-card
کیخسرو سیاهپور
75 '
subtitute-out
بهرام رشید فرخی رضا جباری
77 '
subtitute-out
میلاد احمدی احسان جودکی
80 '
goal
رحمان جعفری پاس گل امیرمحمد نسایی
90+3 '
subtitute-out
مهدی محمدی صادق آلبوصبیح
90+3 '
subtitute-out
رضا آروین رحمان جعفری

ترکیب تیم ها

سید رسول حسینی
Substitute 77'
احسان جودکی
ارسلان آزادی
پوریا سرآبادانی
Substitute 90+3'
صادق آلبوصبیح
Goal
امیرمحمد نسایی
حسن پورحمیدی
عبدالعظیم گوگ
حمید گلزاری
Substitute 75'
رضا جباری
Card
کیخسرو سیاهپور
حمید نعمتی
Goal
جواد آقایی پور
سید رسول حسینی
Substitute 77'
احسان جودکی
ارسلان آزادی
پوریا سرآبادانی
Substitute 90+3'
صادق آلبوصبیح
Goal
امیرمحمد نسایی
حسن پورحمیدی
عبدالعظیم گوگ
حمید گلزاری
Substitute 75'
رضا جباری
Card
کیخسرو سیاهپور
حمید نعمتی
Goal
جواد آقایی پور