بازی مس شهر بابک و فجر سپاسی - هفته 34 - 2 خرداد 1402

2 خرداد 1402 - 18:00 نتیجه نهایی

اتفاقات بازی

53 '
goal
علیرضا ارجمندیان

ترکیب تیم ها

مسلم حق شناس
مسلم حق شناس
علیرضا ولی زاده
علیرضا ولی زاده
حمدالله ابدام
حمدالله ابدام
میلاد حسن پور
میلاد حسن پور
علی نبی زاده
علی نبی زاده
پیمان پورصادقی
پیمان پورصادقی
جواد پورعوض
جواد پورعوض
کاظم رحمانی
کاظم رحمانی
علیرضا ارجمندیان
Goal
علیرضا ارجمندیان
فرزاد طیبی پور
فرزاد طیبی پور
سعید زارع
سعید زارع
احمدرضا دهداری
احمدرضا دهداری
مسلم حق شناس
مسلم حق شناس
علیرضا ولی زاده
علیرضا ولی زاده
حمدالله ابدام
حمدالله ابدام
میلاد حسن پور
میلاد حسن پور
علی نبی زاده
علی نبی زاده
پیمان پورصادقی
پیمان پورصادقی
جواد پورعوض
جواد پورعوض
کاظم رحمانی
کاظم رحمانی
علیرضا ارجمندیان
Goal
علیرضا ارجمندیان
فرزاد طیبی پور
فرزاد طیبی پور
سعید زارع
سعید زارع
احمدرضا دهداری
احمدرضا دهداری