بازی هوادار و ملوان - هفته 11 - 3 آذر 1402

3 آذر 1402 - 15:00 نتیجه نهایی

اتفاقات بازی

13 '
subtitute-out
مهدی باقری امین قاسمی نژاد
46 '
subtitute-out
محمد دیندار سبحان پسندیده
46 '
subtitute-out
میلاد باقری آرمان اکوان
46 '
subtitute-out
امیرحسین بهادر محسن سفید چقایی
58 '
yellow-card
محمد دیندار
58 '
subtitute-out
سهیل فداکار محمدرضا سلیمانی
68 '
پدرام قاضی پور پاس گل رضا جعفری
75 '
yellow-card
پوریا پورعلی
78 '
subtitute-out
داریوش شجاعیان قائم اسلامی خواه
79 '
subtitute-out
محمد چهارمحالی محمد عباسی
82 '
subtitute-out
مسعود زائر کاظمینی رضا جعفری
82 '
subtitute-out
امین پورعلی مهران احمدی
90 '
yellow-card
پدرام قاضی پور

اخبار و ویدیوها