بازی عربستان و تاجیکستان - هفته 3 - 2 فروردين 1403

2 فروردين 1403 - 22:30 نتیجه نهایی

اتفاقات بازی

23 '
goal
سالم الدوساری پاس گل مهند علی
28 '
yellow-card
ژورابواف
56 '
subtitute-out
الحسن صالح الشهری
69 '
subtitute-out
فیصل الغمدی عبدالرحمان غریب
69 '
subtitute-out
کادش السلوالی
69 '
subtitute-out
ردیف محمد کانو
73 '
subtitute-out
عینی شرونی
73 '
subtitute-out
زویروف صمیف
77 '
yellow-card
ناصر الدوساری
82 '
subtitute-out
یاسر الشهرانی ناصر الدوساری
85 '
subtitute-out
نورالدین خامروکولوف نظروف
90 '
yellow-card
علی البلیهی

ترکیب تیم ها

السلوالی
Substitute 69'
3 السلوالی
علی لاجامی
4 علی لاجامی
مهند علی
Goal
7 مهند علی
سعود عبدالحمید
12 سعود عبدالحمید
محمد کانو
Substitute 69'
23 محمد کانو
ناصر الدوساری
Card
Substitute 82'
15 ناصر الدوساری
صالح الشهری
Substitute 56'
11 صالح الشهری
رستم یتیمو
1 رستم یتیمو
نظروف
Substitute 85'
C 19 نظروف
ژورابواف
Card
2 ژورابواف
سافاروف
5 سافاروف
شرونی
Substitute 73'
15 شرونی
اوماربائف
7 اوماربائف
کمالوف
13 کمالوف
ژالیلو
10 ژالیلو
صمیف
Substitute 73'
22 صمیف
السلوالی
Substitute 69'
3 السلوالی
علی لاجامی
4 علی لاجامی
مهند علی
Goal
7 مهند علی
سعود عبدالحمید
12 سعود عبدالحمید
محمد کانو
Substitute 69'
23 محمد کانو
ناصر الدوساری
Card
Substitute 82'
15 ناصر الدوساری
صالح الشهری
Substitute 56'
11 صالح الشهری
رستم یتیمو
1 رستم یتیمو
نظروف
Substitute 85'
C 19 نظروف
ژورابواف
Card
2 ژورابواف
سافاروف
5 سافاروف
شرونی
Substitute 73'
15 شرونی
اوماربائف
7 اوماربائف
کمالوف
13 کمالوف
ژالیلو
10 ژالیلو
صمیف
Substitute 73'
22 صمیف

بازیکنان ذخیره

 • داولاتمیر داولاتمیر
  3
 • کریموف کریموف
  4
 • جورابو اف جورابو اف
  8
 • زویروف زویروف
  Substitute 73'
  9
 • نورالدین خامروکولوف نورالدین خامروکولوف
  Substitute 85'
  11
 • قربانف قربانف
  12
 • شوکوروف شوکوروف
  14
 • براتوف براتوف
  16
 • Aknazarov M. Aknazarov M.
  18
 • عینی عینی
  Substitute 73'
  20
 • Imomnazarov D. Imomnazarov D.
  21
 • حسنوف حسنوف
  23

آمار مسابقه