بازی الدحیل و پرسپولیس - هفته 2 - 10 مهر 1402

10 مهر 1402 - 21:30 نتیجه نهایی

اتفاقات بازی

63 '
امید عالیشاه پاس گل مسعود ریگی
67 '
subtitute-out
محمد مونتاری اسماعیل محمد
78 '
yellow-card
المعز علی عبدالله
83 '
subtitute-out
میلاد سورگی شهاب زاهدی
83 '
subtitute-out
محمد عمری یاسین سلمانی
87 '
subtitute-out
مایر کریم بوضیاف
87 '
subtitute-out
آیمن کیم مین هوان
87 '
subtitute-out
اسحاق لیاجی حسین سلطان البریک
90+1 '
yellow-card
آیمن
90+1 '
subtitute-out
عبدالرحمان فهمی فیلیپ کوتینیو
90+3 '
subtitute-out
وحدت حنانوف دانیال اسماعیلی فر
90+6 '
subtitute-out
گیورگی گولسیانی امید عالیشاه
90+7 '
subtitute-out
سینا اسدبیگی سروش رفیعی

بازیکنان ذخیره

 • محمد موسی محمد موسی
  2
 • النعیمی النعیمی
  3
 • آیمن آیمن
  Substitute 87' Card 90+1'
  4
 • محمد محمد
  6
 • سعید ابراهیم سعید ابراهیم
  13
 • محمد حسن محمد حسن
  16
 • عبدالرحمان فهمی عبدالرحمان فهمی
  Substitute 90+1'
  17
 • Substitute 87'
  19
 • مایر مایر
  Substitute 87'
  20
 • عامر عامر
  21
 • محمد مونتاری محمد مونتاری
  Substitute 67'
  29
 • الیتی الیتی
  99

آمار مسابقه

اخبار و ویدیوها