بازی شمس آذر قزوین و فولاد - هفته 23 - 24 فروردين 1403

24 فروردين 1403 - 17:00 نتیجه نهایی

اتفاقات بازی

46 '
subtitute-out
احسان پهلوان علی شجاعی
57 '
subtitute-out
هومن ربیع زاده امیر شبانی
70 '
پوریا سرآبادانی
74 '
subtitute-out
لوسیانو پریرا ساسان انصاری
81 '
subtitute-out
سجاد جعفری صادق آلبوصبیح
81 '
subtitute-out
فراز امامعلی عیسی مرادی
83 '
subtitute-out
بهنام تیموریان محمدرضا غبیشاوی
90 '
subtitute-out
معین قربانی محمد پاپی
90+2 '
yellow-card
بهنام تیموریان

بازیکنان ذخیره

اخبار و ویدیوها