بازی آرسنال - کریستال پالاس

انگلیس لیگ برتر (هفته 8)

آرسنال

2 2

کریستال پالاس

22:30 1400/07/26
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی آرسنال و کریستال پالاس

انگلیس لیگ برتر

آرسنال

3
1

کریستال پالاس

22:30
1400/02/29
انگلیس لیگ برتر

کریستال پالاس

0
0

آرسنال

23:30
1399/10/25
انگلیس لیگ برتر

آرسنال

1
1

کریستال پالاس

16:00
1398/10/21
انگلیس لیگ برتر

کریستال پالاس

2
2

آرسنال

20:00
1398/08/05

ویدیوهای بازی آرسنال و کریستال پالاس

اخبار بازی