بازی آلومینیوم اراک - سپاهان

ليگ برتر لیگ برتر ایران (هفته 15)

آلومینیوم اراک

0 0

سپاهان

15:00 1400/10/23
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی آلومینیوم اراک و سپاهان

جام حذفی ایران 1/8 نهایی

سپاهان

1
1

آلومینیوم اراک

14:00
1400/10/27
ليگ برتر لیگ برتر ایران

سپاهان

6
1

آلومینیوم اراک

15:30
1399/12/16
ليگ برتر لیگ برتر ایران

آلومینیوم اراک

0
1

سپاهان

16:20
1399/08/29
جام حذفی ایران یک هشتم نهایی

سپاهان

2
1

آلومینیوم اراک

13:30
1395/08/28

اخبار بازی