حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی آث میلان - فروزینونه

ایتالیا سری آ (هفته 37)

آث میلان

2 0

فروزینونه

20:30 1398/02/29
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
5
کرنر
3
5
خطا
5
1
آفساید
1
6
ضربه آزاد
6
4
موقعیت گل
3
61
٪ مالکیت توپ
39
0
نجات دروازه
1
3
شوت خارج از چارچوب
3
1
شوت داخل چارچوب
0
11
پرتاب دستی
10
5
کرنر
7
13
خطا
7
1
آفساید
4
11
ضربه آزاد
13
9
موقعیت گل
6
60
٪ مالکیت توپ
40
1
کارت زرد
0
2
نجات دروازه
1
6
شوت خارج از چارچوب
4
3
شوت داخل چارچوب
2
24
پرتاب دستی
15
0
کرنر
4
8
خطا
2
0
آفساید
3
5
ضربه آزاد
7
5
موقعیت گل
3
59
٪ مالکیت توپ
41
1
کارت زرد
0
2
نجات دروازه
0
3
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
2
13
پرتاب دستی
5

بازی های رودرروی آث میلان و فروزینونه

ایتالیا سری آ

آث میلان

0
0

فروزینونه

15:00
1397/10/05
ایتالیا سری آ

فروزینونه

3
3

آث میلان

17:30
1395/02/12
ایتالیا سری آ

آث میلان

4
2

فروزینونه

20:30
1394/09/29

اخبار بازی