حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی بلغارستان - انگلیس

یورو گروه A مقدماتی (هفته 1)

بلغارستان

0 6

انگلیس

22:15 1398/07/22
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
1
2
خطا
4
1
آفساید
1
5
ضربه آزاد
3
2
موقعیت گل
5
31
٪ مالکیت توپ
69
0
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
0
1
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
4
17
پرتاب دستی
15
1
کرنر
3
6
خطا
10
3
آفساید
1
11
ضربه آزاد
9
5
موقعیت گل
18
32
٪ مالکیت توپ
68
0
کارت زرد
1
7
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
4
2
شوت داخل چارچوب
13
25
پرتاب دستی
22
0
کرنر
2
4
خطا
6
2
آفساید
0
6
ضربه آزاد
6
3
موقعیت گل
13
33
٪ مالکیت توپ
67
7
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
3
1
شوت داخل چارچوب
9
8
پرتاب دستی
7

بازی های رودرروی بلغارستان و انگلیس

یورو گروه A مقدماتی

بلغارستان

0
4

انگلیس

20:30
1398/06/16

اخبار بازی