حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی آرسنال - ساوتهمپتون

انگلیس لیگ برتر (هفته 13)

آرسنال

2 2

ساوتهمپتون

18:30 1398/09/02
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
3
8
خطا
12
1
آفساید
0
12
ضربه آزاد
9
3
موقعیت گل
11
60
٪ مالکیت توپ
40
3
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
2
1
شوت خارج از چارچوب
7
1
شوت داخل چارچوب
2
6
کرنر
8
13
خطا
19
2
آفساید
1
20
ضربه آزاد
14
12
موقعیت گل
21
61
٪ مالکیت توپ
39
6
کارت زرد
2
4
نجات دروازه
3
4
شوت دفع شده
4
3
شوت خارج از چارچوب
11
5
شوت داخل چارچوب
6
5
کرنر
5
5
خطا
7
1
آفساید
1
8
ضربه آزاد
5
9
موقعیت گل
10
62
٪ مالکیت توپ
38
3
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
3
3
شوت دفع شده
2
2
شوت خارج از چارچوب
4
4
شوت داخل چارچوب
4

بازی های رودرروی آرسنال و ساوتهمپتون

انگلیس لیگ برتر

ساوتهمپتون

0
2

آرسنال

17:35
1397/12/05
انگلیس لیگ برتر

آرسنال

2
3

ساوتهمپتون

17:00
1397/09/25
انگلیس لیگ برتر

ساوتهمپتون

2
3

آرسنال

17:45
1397/01/19
انگلیس لیگ برتر

آرسنال

1
1

ساوتهمپتون

15:30
1396/09/19

اخبار بازی