بازی ایران - هنگ کنگ

مقدماتی جام جهانی (منطقه آسیا) مقدماتی آسیا-گروه C (هفته 1)

ایران

3 1

هنگ کنگ

19:00 1400/03/13
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
0
0
خطا
0
0
آفساید
0
0
ضربه آزاد
0
0
موقعیت گل
0
50
٪ مالکیت توپ
50
0
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
0
0
شوت خارج از چارچوب
0
0
شوت داخل چارچوب
0
0
پرتاب دستی
0
0
کرنر
0
0
خطا
0
0
آفساید
0
0
ضربه آزاد
0
0
موقعیت گل
0
50
٪ مالکیت توپ
50
1
کارت زرد
0
0
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
0
0
شوت خارج از چارچوب
0
0
شوت داخل چارچوب
0
0
پرتاب دستی
0
1
کارت زرد
0

بازی های رودرروی ایران و هنگ کنگ

مقدماتی جام جهانی (منطقه آسیا) مقدماتی آسیا-گروه C

ایران

2
0

هنگ کنگ

16:30
1398/06/19

اخبار بازی