بازی ذوب آهن - صنعت نفت آبادان

ليگ برتر لیگ برتر ایران (هفته 19)

ذوب آهن

1 0

صنعت نفت آبادان

16:00 1398/11/18
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی ذوب آهن و صنعت نفت آبادان

ليگ برتر لیگ برتر ایران

صنعت نفت آبادان

1
0

ذوب آهن

15:00
1400/11/03
ليگ برتر لیگ برتر ایران

ذوب آهن

1
0

صنعت نفت آبادان

18:00
1400/07/28
ليگ برتر لیگ برتر ایران

صنعت نفت آبادان

0
1

ذوب آهن

17:30
1400/01/14
ليگ برتر لیگ برتر ایران

ذوب آهن

0
1

صنعت نفت آبادان

16:40
1399/09/11

اخبار بازی