بازی مس کرمان - بادران تهران

جام حذفی ایران 1/16 نهایی

مس کرمان

1(4) (2)1

بادران تهران

15:00 1398/07/06
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120

بازی های رودرروی مس کرمان و بادران تهران

دسته یک لیگ آزادگان

بادران تهران

1
0

مس کرمان

20:10
1400/03/24
دسته یک لیگ آزادگان

مس کرمان

1
2

بادران تهران

14:00
1399/11/13
دسته یک لیگ آزادگان 99-98

مس کرمان

2
1

بادران تهران

19:50
1399/04/16
دسته یک لیگ آزادگان 99-98

بادران تهران

1
2

مس کرمان

14:45
1398/08/13

اخبار بازی