بازی بتیس - رئال‌مادرید

اسپانیا لالیگا (هفته 27)

بتیس

2 1

رئال‌مادرید

23:30 1398/12/18
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
0
3
خطا
4
0
آفساید
4
8
ضربه آزاد
2
10
موقعیت گل
4
45
٪ مالکیت توپ
55
0
نجات دروازه
1
4
شوت دفع شده
0
4
شوت خارج از چارچوب
3
2
شوت داخل چارچوب
1
6
کرنر
2
8
خطا
11
1
آفساید
6
16
ضربه آزاد
8
14
موقعیت گل
13
43
٪ مالکیت توپ
57
1
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
1
5
شوت دفع شده
1
6
شوت خارج از چارچوب
8
3
شوت داخل چارچوب
4
3
کرنر
2
5
خطا
7
1
آفساید
2
8
ضربه آزاد
6
4
موقعیت گل
9
41
٪ مالکیت توپ
59
1
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
5
1
شوت داخل چارچوب
3

بازی های رودرروی بتیس و رئال‌مادرید

اسپانیا لالیگا

رئال‌مادرید

1
0

بتیس

00:30
1400/06/07
اسپانیا لالیگا

بتیس

0
0

رئال‌مادرید

23:30
1400/02/04
اسپانیا لالیگا

رئال‌مادرید

3
2

بتیس

22:30
1399/07/05
اسپانیا لالیگا

بتیس

0
0

رئال‌مادرید

23:30
1398/08/11

اخبار بازی