حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی لایپزیش - تاتنهام

لیگ قهرمانان اروپا یک هشتم نهایی

لایپزیش

3 0

تاتنهام

23:30 1398/12/20
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
2
11
خطا
6
2
آفساید
1
6
ضربه آزاد
12
6
موقعیت گل
4
55
٪ مالکیت توپ
45
0
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
1
14
پرتاب دستی
14
6
کرنر
3
21
خطا
12
3
آفساید
1
11
ضربه آزاد
23
13
موقعیت گل
7
52
٪ مالکیت توپ
48
2
کارت زرد
4
3
نجات دروازه
2
4
شوت دفع شده
2
4
شوت خارج از چارچوب
2
5
شوت داخل چارچوب
3
23
پرتاب دستی
29
2
کرنر
1
10
خطا
6
1
آفساید
0
5
ضربه آزاد
11
7
موقعیت گل
3
49
٪ مالکیت توپ
51
2
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
0
2
شوت داخل چارچوب
2
9
پرتاب دستی
15

بازی های رودرروی لایپزیش و تاتنهام

لیگ قهرمانان اروپا یک هشتم نهایی

لایپزیش

1
0

تاتنهام

23:30
1398/11/30

اخبار بازی