بازی چلسی - کریستال پالاس

انگلیس لیگ برتر (هفته 4)

چلسی

4 0

کریستال پالاس

15:00 1399/07/12
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
2
8
خطا
6
0
آفساید
0
6
ضربه آزاد
8
7
موقعیت گل
2
73
٪ مالکیت توپ
27
0
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
1
4
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
0
8
کرنر
5
17
خطا
13
1
آفساید
0
11
ضربه آزاد
18
17
موقعیت گل
4
71
٪ مالکیت توپ
29
2
کارت زرد
0
0
نجات دروازه
2
5
شوت دفع شده
2
6
شوت خارج از چارچوب
2
6
شوت داخل چارچوب
0
4
کرنر
3
9
خطا
7
1
آفساید
0
5
ضربه آزاد
10
10
موقعیت گل
2
69
٪ مالکیت توپ
31
2
کارت زرد
0
0
نجات دروازه
0
4
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
1
4
شوت داخل چارچوب
0

بازی های رودرروی چلسی و کریستال پالاس

انگلیس لیگ برتر

کریستال پالاس

0
3

چلسی

18:30
1400/05/23
انگلیس لیگ برتر

چلسی

4
1

کریستال پالاس

21:00
1400/01/21
انگلیس لیگ برتر

چلسی

3
2

کریستال پالاس

21:30
1399/04/17
انگلیس لیگ برتر

کریستال پالاس

0
2

چلسی

16:00
1398/08/18

ویدیوهای بازی چلسی و کریستال پالاس

اخبار بازی