بازی بایرن مونیخ - سویا

بین المللی سوپرکاپ اروپا

بایرن مونیخ

2 1

سویا

22:30 1399/07/03
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
2
کرنر
0
5
خطا
7
1
آفساید
1
9
ضربه آزاد
5
7
موقعیت گل
1
62
٪ مالکیت توپ
38
1
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
1
4
شوت دفع شده
0
1
شوت خارج از چارچوب
0
2
شوت داخل چارچوب
1
11
پرتاب دستی
6
10
کرنر
6
14
خطا
16
3
آفساید
3
21
ضربه آزاد
17
25
موقعیت گل
6
61
٪ مالکیت توپ
39
2
کارت زرد
4
4
نجات دروازه
5
9
شوت دفع شده
0
9
شوت خارج از چارچوب
1
7
شوت داخل چارچوب
5
29
پرتاب دستی
17
5
کرنر
5
7
خطا
6
1
آفساید
2
8
ضربه آزاد
8
8
موقعیت گل
3
60
٪ مالکیت توپ
40
1
کارت زرد
2
3
نجات دروازه
2
3
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
0
2
شوت داخل چارچوب
3
7
پرتاب دستی
7
3
کرنر
1
2
خطا
3
1
آفساید
0
4
ضربه آزاد
4
10
موقعیت گل
2
61
٪ مالکیت توپ
39
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
0
5
شوت خارج از چارچوب
1
3
شوت داخل چارچوب
1
11
پرتاب دستی
4

بازی های رودرروی بایرن مونیخ و سویا

لیگ قهرمانان اروپا یک چهارم نهایی

سویا

0
0

بایرن مونیخ

23:15
1397/01/22
لیگ قهرمانان اروپا یک چهارم نهایی

بایرن مونیخ

2
1

سویا

23:15
1397/01/14

اخبار بازی