بازی وست برومویچ - تاتنهام

انگلیس لیگ برتر (هفته 8)

وست برومویچ

0 1

تاتنهام

15:30 1399/08/18
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
4
8
خطا
7
0
آفساید
0
7
ضربه آزاد
8
6
موقعیت گل
1
38
٪ مالکیت توپ
62
1
کارت زرد
0
0
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
0
1
شوت داخل چارچوب
0
9
کرنر
6
17
خطا
12
1
آفساید
1
13
ضربه آزاد
18
12
موقعیت گل
19
41
٪ مالکیت توپ
59
1
کارت زرد
0
4
نجات دروازه
2
3
شوت دفع شده
8
7
شوت خارج از چارچوب
6
2
شوت داخل چارچوب
5
6
کرنر
2
9
خطا
5
1
آفساید
1
6
ضربه آزاد
10
6
موقعیت گل
18
44
٪ مالکیت توپ
56
4
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
7
4
شوت خارج از چارچوب
6
1
شوت داخل چارچوب
5

بازی های رودرروی وست برومویچ و تاتنهام

انگلیس لیگ برتر

وست برومویچ

0
2

تاتنهام

15:30
1399/11/19
انگلیس لیگ برتر

تاتنهام

0
1

وست برومویچ

18:30
1397/02/15
انگلیس لیگ برتر

وست برومویچ

1
1

تاتنهام

18:30
1396/09/04
انگلیس لیگ برتر

وست برومویچ

0
4

تاتنهام

16:00
1395/10/25

اخبار بازی