بازی تراکتور - پیکان

ليگ برتر لیگ برتر ایران (هفته 7)

تراکتور

3 1

پیکان

15:45 1399/09/28
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی تراکتور و پیکان

ليگ برتر لیگ برتر ایران

تراکتور

1
1

پیکان

21:20
1400/02/19
ليگ برتر لیگ برتر ایران

پیکان

0
0

تراکتور

20:00
1399/05/10
ليگ برتر لیگ برتر ایران

تراکتور

3
2

پیکان

15:00
1398/10/07
لیگ برتر لیگ برتر ایران

پیکان

1
0

تراکتور

17:00
1398/01/30

اخبار بازی