بازی صنعت نفت آبادان - تراکتور

ليگ برتر لیگ برتر ایران (هفته 8)

صنعت نفت آبادان

2 1

تراکتور

16:45 1399/10/04
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی صنعت نفت آبادان و تراکتور

ليگ برتر لیگ برتر ایران

صنعت نفت آبادان

1
1

تراکتور

18:30
1400/02/24
ليگ برتر لیگ برتر ایران

صنعت نفت آبادان

0
2

تراکتور

20:15
1399/04/14
ليگ برتر لیگ برتر ایران

تراکتور

1
2

صنعت نفت آبادان

18:00
1398/08/03
لیگ برتر لیگ برتر ایران

صنعت نفت آبادان

0
1

تراکتور

17:00
1398/01/16

اخبار بازی