بازی ذوب آهن - تراکتور

ليگ برتر لیگ برتر ایران (هفته 10)

ذوب آهن

1 2

تراکتور

15:00 1399/10/16
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی ذوب آهن و تراکتور

ليگ برتر لیگ برتر ایران

ذوب آهن

1
2

تراکتور

15:15
1398/11/11
ليگ برتر لیگ برتر ایران

تراکتور

0
0

ذوب آهن

19:45
1398/06/24
لیگ برتر لیگ برتر ایران

تراکتور

0
2

ذوب آهن

19:00
1398/02/06
لیگ برتر لیگ برتر ایران

ذوب آهن

1
4

تراکتور

15:30
1397/08/18

اخبار بازی