بازی سایپا - ذوب آهن

ليگ برتر لیگ برتر ایران (هفته 11)

سایپا

2 1

ذوب آهن

15:00 1399/10/26
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی سایپا و ذوب آهن

ليگ برتر لیگ برتر ایران

سایپا

1
1

ذوب آهن

19:40
1400/04/14
ليگ برتر لیگ برتر ایران

ذوب آهن

1
3

سایپا

15:15
1398/09/29
ليگ برتر لیگ برتر ایران

سایپا

3
2

ذوب آهن

20:15
1398/05/31
لیگ برتر لیگ برتر ایران

سایپا

2
0

ذوب آهن

17:00
1398/02/10

اخبار بازی