بازی گل گهرسیرجان - تراکتور

ليگ برتر لیگ برتر ایران (هفته 12)

گل گهرسیرجان

1 2

تراکتور

15:00 1399/11/04
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی گل گهرسیرجان و تراکتور

ليگ برتر لیگ برتر ایران

تراکتور

1
1

گل گهرسیرجان

16:50
1398/11/18
ليگ برتر لیگ برتر ایران

گل گهرسیرجان

0
1

تراکتور

17:30
1398/06/29

اخبار بازی