بازی پیکان - مس رفسنجان

ليگ برتر لیگ برتر ایران (هفته 12)

پیکان

2 3

مس رفسنجان

15:00 1399/11/01
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی پیکان و مس رفسنجان

دسته یک لیگ آزادگان

مس رفسنجان

1
1

پیکان

14:30
1394/12/01
دسته یک لیگ آزادگان

پیکان

1
2

مس رفسنجان

15:15
1394/07/06
لیگ آزادگان گروه ب

پیکان

0
2

مس رفسنجان

15:00
1392/12/16
لیگ آزادگان گروه ب

مس رفسنجان

2
1

پیکان

14:15
1392/08/26

اخبار بازی