بازی تراکتور - پرسپولیس

ليگ برتر لیگ برتر ایران (هفته 14)

تراکتور

0 1

پرسپولیس

15:00 1399/11/16
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی تراکتور و پرسپولیس

ليگ برتر لیگ برتر ایران

تراکتور

0
2

پرسپولیس

15:15
1398/11/06
ليگ برتر لیگ برتر ایران

پرسپولیس

0
1

تراکتور

17:45
1398/06/08
لیگ برتر لیگ برتر ایران

پرسپولیس

1
1

تراکتور

17:00
1398/02/11
لیگ برتر لیگ برتر ایران

تراکتور

0
0

پرسپولیس

15:00
1397/09/04

ویدیوهای بازی تراکتور و پرسپولیس

اخبار بازی