بازی بارسلونا - پاری سن ژرمن

لیگ قهرمانان اروپا یک هشتم نهایی

بارسلونا

1 4

پاری سن ژرمن

23:30 1399/11/28
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
6
4
خطا
10
0
آفساید
0
9
ضربه آزاد
4
7
موقعیت گل
8
49
٪ مالکیت توپ
51
0
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
2
3
شوت دفع شده
2
1
شوت خارج از چارچوب
3
3
شوت داخل چارچوب
3
4
پرتاب دستی
9
4
کرنر
7
11
خطا
16
1
آفساید
0
15
ضربه آزاد
12
14
موقعیت گل
16
51
٪ مالکیت توپ
49
0
کارت زرد
1
4
نجات دروازه
3
5
شوت دفع شده
4
5
شوت خارج از چارچوب
4
4
شوت داخل چارچوب
8
14
پرتاب دستی
12
4
کرنر
1
7
خطا
6
1
آفساید
0
6
ضربه آزاد
8
7
موقعیت گل
8
53
٪ مالکیت توپ
47
2
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
2
4
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
5
10
پرتاب دستی
3

بازی های رودرروی بارسلونا و پاری سن ژرمن

لیگ قهرمانان اروپا یک هشتم نهایی

بارسلونا

1
1

پاری سن ژرمن

23:30
1399/12/20
لیگ قهرمانان اروپا یک هشتم نهایی

پاری سن ژرمن

1
6

بارسلونا

23:15
1395/12/18
لیگ قهرمانان اروپا یک هشتم نهایی

بارسلونا

0
4

پاری سن ژرمن

23:15
1395/11/26
لیگ قهرمانان اروپا يک چهارم نهايي

پاری سن ژرمن

0
2

بارسلونا

23:15
1394/02/01

اخبار بازی