بازی سویا - دورتموند

لیگ قهرمانان اروپا یک هشتم نهایی

سویا

2 3

دورتموند

23:30 1399/11/29
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
3
2
خطا
4
0
آفساید
0
4
ضربه آزاد
2
7
موقعیت گل
6
61
٪ مالکیت توپ
39
1
نجات دروازه
1
3
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
4
5
پرتاب دستی
8
6
کرنر
3
9
خطا
12
1
آفساید
2
14
ضربه آزاد
10
13
موقعیت گل
10
62
٪ مالکیت توپ
38
2
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
2
5
شوت دفع شده
2
4
شوت خارج از چارچوب
3
4
شوت داخل چارچوب
5
16
پرتاب دستی
16
4
کرنر
0
7
خطا
8
1
آفساید
2
10
ضربه آزاد
8
6
موقعیت گل
4
64
٪ مالکیت توپ
36
2
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
1
11
پرتاب دستی
8

بازی های رودرروی سویا و دورتموند

لیگ قهرمانان اروپا یک هشتم نهایی

سویا

2
2

دورتموند

23:30
1399/12/19

اخبار بازی