بازی دورتموند - سویا

لیگ قهرمانان اروپا یک هشتم نهایی

دورتموند

2 2

سویا

23:30 1399/12/19
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
3
9
خطا
7
1
آفساید
0
8
ضربه آزاد
10
2
موقعیت گل
8
39
٪ مالکیت توپ
61
1
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
4
0
شوت خارج از چارچوب
3
2
شوت داخل چارچوب
1
13
پرتاب دستی
7
1
کرنر
8
17
خطا
15
1
آفساید
0
15
ضربه آزاد
14
9
موقعیت گل
19
37
٪ مالکیت توپ
63
3
کارت زرد
6
6
نجات دروازه
3
0
شوت دفع شده
5
4
شوت خارج از چارچوب
6
5
شوت داخل چارچوب
8
20
پرتاب دستی
19
1
کرنر
5
8
خطا
8
0
آفساید
0
7
ضربه آزاد
4
7
موقعیت گل
11
35
٪ مالکیت توپ
65
2
کارت زرد
5
5
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
1
4
شوت خارج از چارچوب
3
3
شوت داخل چارچوب
7
7
پرتاب دستی
12

بازی های رودرروی دورتموند و سویا

لیگ قهرمانان اروپا یک هشتم نهایی

دورتموند

3
2

سویا

23:30
1399/11/29

اخبار بازی