بازی پاری سن ژرمن - بارسلونا

لیگ قهرمانان اروپا یک هشتم نهایی

پاری سن ژرمن

1 1

بارسلونا

23:30 1399/12/20
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
5
5
خطا
7
0
آفساید
0
6
ضربه آزاد
4
5
موقعیت گل
16
32
٪ مالکیت توپ
68
1
کارت زرد
3
8
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
3
2
شوت خارج از چارچوب
4
3
شوت داخل چارچوب
9
5
پرتاب دستی
9
2
کرنر
9
11
خطا
9
0
آفساید
1
9
ضربه آزاد
10
7
موقعیت گل
20
33
٪ مالکیت توپ
67
4
کارت زرد
3
9
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
5
4
شوت خارج از چارچوب
5
3
شوت داخل چارچوب
10
12
پرتاب دستی
15
0
کرنر
4
6
خطا
2
0
آفساید
1
3
ضربه آزاد
6
2
موقعیت گل
4
35
٪ مالکیت توپ
65
3
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
2
2
شوت خارج از چارچوب
1
0
شوت داخل چارچوب
1
7
پرتاب دستی
6

بازی های رودرروی پاری سن ژرمن و بارسلونا

لیگ قهرمانان اروپا یک هشتم نهایی

پاری سن ژرمن

4
1

بارسلونا

23:30
1399/11/28
لیگ قهرمانان اروپا یک هشتم نهایی

پاری سن ژرمن

1
6

بارسلونا

23:15
1395/12/18
لیگ قهرمانان اروپا یک هشتم نهایی

بارسلونا

0
4

پاری سن ژرمن

23:15
1395/11/26
لیگ قهرمانان اروپا يک چهارم نهايي

پاری سن ژرمن

0
2

بارسلونا

23:15
1394/02/01

اخبار بازی