بازی ستاره سرخ بلگراد - آث میلان

لیگ اروپا يک شانزدهم نهایی

ستاره سرخ بلگراد

2 2

آث میلان

21:25 1399/11/30
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
5
کرنر
2
6
خطا
11
0
آفساید
2
13
ضربه آزاد
6
9
موقعیت گل
5
40
٪ مالکیت توپ
60
1
نجات دروازه
4
2
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
2
12
پرتاب دستی
14
9
کرنر
4
19
خطا
16
0
آفساید
2
17
ضربه آزاد
18
17
موقعیت گل
12
45
٪ مالکیت توپ
55
3
کارت زرد
3
1
کارت قرمز
0
4
نجات دروازه
5
5
شوت دفع شده
2
5
شوت خارج از چارچوب
4
7
شوت داخل چارچوب
6
20
پرتاب دستی
24
4
کرنر
2
13
خطا
5
0
آفساید
0
4
ضربه آزاد
12
8
موقعیت گل
7
50
٪ مالکیت توپ
50
3
کارت زرد
3
1
کارت قرمز
0
3
نجات دروازه
1
3
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
4
8
پرتاب دستی
10

بازی های رودرروی ستاره سرخ بلگراد و آث میلان

لیگ اروپا يک شانزدهم نهایی

ستاره سرخ بلگراد

1
1

آث میلان

23:30
1399/12/07

ویدیوهای بازی ستاره سرخ بلگراد و آث میلان

اخبار بازی