بازی گرانادا - بارسلونا

اسپانیا لالیگا (هفته 18)

گرانادا

0 4

بارسلونا

21:00 1399/10/20
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
1
7
خطا
0
2
آفساید
0
0
ضربه آزاد
10
4
موقعیت گل
7
35
٪ مالکیت توپ
65
1
کارت زرد
0
0
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
2
1
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
3
4
کرنر
1
16
خطا
3
2
آفساید
2
5
ضربه آزاد
19
8
موقعیت گل
13
28
٪ مالکیت توپ
72
2
کارت زرد
3
1
کارت قرمز
0
0
نجات دروازه
4
2
شوت دفع شده
4
2
شوت خارج از چارچوب
5
4
شوت داخل چارچوب
4
1
کرنر
0
9
خطا
3
0
آفساید
2
5
ضربه آزاد
9
4
موقعیت گل
6
21
٪ مالکیت توپ
79
1
کارت زرد
3
1
کارت قرمز
0
0
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
2
1
شوت خارج از چارچوب
3
2
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی گرانادا و بارسلونا

اسپانیا لالیگا

بارسلونا

1
1

گرانادا

21:00
1400/10/18
اسپانیا لالیگا

گرانادا

1
1

بارسلونا

23:30
1400/06/29
اسپانیا لالیگا

گرانادا

2
1

بارسلونا

21:30
1400/02/09
جام حذفی اسپانیا Copa del Rey

بارسلونا

5
3

گرانادا

23:30
1399/11/15

اخبار بازی